Temes

Futurcat > nou contracte social

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.4 Per un repartiment equitatiu D.08.4.5 El contracte social Temes

Tema 40834 – Renda bàsica universal

Cerca

Cerca

Estructura ponència