Temes

Futurcat > estructura de l'Estat

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.14 El paper de l'Estat F.14.1 L'Estat en un nou escenari de governança F.14.1.1 L'Estat en un nou escenari de governança Temes

Tema 61404 – Estructura de l’Estat

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.3 Els reptes a escala espanyola A.01.3.3 Construir un estat realment democràtic Temes

Tema 10125 – Reptes de l’Estat espanyol

Cerca

Cerca

Estructura ponència