Temes

Futurcat > desigualtats estructurals

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.3 Els reptes a escala espanyola A.01.3.4 Crear un model econòmic viable Temes

Tema 10129 – Els grans mals d’Espanya

Cerca

Cerca

Estructura ponència