Temes

Futurcat > comunicacional

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.17 Les relacions internacionals F.17.1 Cap a un nou sistema de relacions internacionals F.17.1.1 Cap a un nou sistema de relacions internacionals Temes

Tema 61707 – Situació geoestratègica de Catalunya

Cerca

Cerca

Estructura ponència