Temes

Futurcat > canvi de model

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.1 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat i eficiència D.08.1.1 Un model econòmic català Temes

Tema 40804 – Un model eficient, sostenible i equitatiu

Cerca

Cerca

Estructura ponència