Temes

Futurcat > benestar col·lectiu

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.4 Per un repartiment equitatiu D.08.4.5 El contracte social Temes

Tema 40833 – El contracte social

Cerca

Cerca

Estructura ponència