Congrés Participatiu Catalunya i Futur

Tema 61502 – Generalitat

categoria

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.15 L'estructura de l'Estat F.15.1 Una nova estructura per un nou Estat F.15.1.1 Una nova estructura per un nou Estat Temes

temes relacionats

Generalitat ,Govern ,Parlament ,President

.- En l’altre extrem, i com a institució de caràcter nacional, o general, hem de situar la Generalitat de Catalunya, integrada pel Parlament de Catalunya, amb funcions legislatives, de control i impuls de l’acció política i de govern i de representació popular; el Govern de la Generalitat, amb responsabilitat sobre la política i l’administració de la Generalitat, amb funcions executives i potestat reglamentària i de representació externa del país i el President de la Generalitat, que ostenta la màxima representació de la Generalitat en tots els àmbits. Si en el futur, el President ha de tenir també la responsabilitat de dirigir l’acció de govern o aquesta responsabilitat ha de recaure en el cap del Govern, o Conseller en cap, i el President ha de tenir un paper més institucional i representatiu vindrà determinat per la configuració del nou Estat i pel caràcter més o menys presidencialista que se li doni.

Valora:
[Vots: 0 Puntuació: 0]

Feu un comentari

1 Comentari al tema "Tema 61502 – Generalitat"

Notificació de
Ordenat per:   més nous | més vells | més votats

Opino que és millor “desdoblar” la funció del Cap d’Estat (“President de la República Catalana”) i Cap de Govern (“President de la Generalitat”, com fins ara). El primer amb funcció representativa davant del mon i desvinculat de la política de partits, i el segon com a director general executiu del Govern, si es vol dir així. Les competències del President de la República (“arbitratge últim”, dret de vet, etc.), caldrà regular-les per llei i confirmar-les via referèndum.

wpDiscuz

Cerca

Estructura ponència