Congrés Participatiu Catalunya i Futur

29/05/2018 La introducció d’una moneda social, vàlida per a totes les transaccions internes, seria positiva?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència