Congrés Participatiu Catalunya i Futur

28/05/2018 Un futur estat català, hauria de mantenir l’euro?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència