Congrés Participatiu Catalunya i Futur

23/06/2018 La precarietat laboral, es el preu de la competitivitat?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència