Congrés Participatiu Catalunya i Futur

22/06/2018 La reindustrialització i la robotització permetrà mantenir el nivell d’ocupació amb més qualitat i riquesa?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència