Temes

Futurcat > talls subministrament

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.4 Dret a l'habitatge Temes

Tema 20417 – Desnonaments i talls de subministrament

Cerca

Cerca

Estructura ponència