Temes

Futurcat > robòtica

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3.2 Un model productiu basat en el coneixement i la innovació Temes

Tema 40820 – Robotització i reindustrialització

Cerca

Cerca

Estructura ponència