Temes

Futurcat > proporcionalitat

E La governança E.13 La participació ciutadana i la mentalitat cívica E.13.1 Aprofundiment democràtic E.13.1.1 Aprofundiment democràtic Temes

Tema 51304 – Proporcionalitat i territorialitat

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.5 Renda bàsica Temes

Tema 20421 – Dret a la pensió i renda bàsica

Cerca

Cerca

Estructura ponència