Temes

Futurcat > principi de subsidiarietat

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.15 L'estructura de l'Estat F.15.1 Una nova estructura per un nou Estat F.15.1.1 Una nova estructura per un nou Estat Temes

Tema 61508 – Principi de subsidiarietat, simplificació i proximitat

Cerca

Cerca

Estructura ponència