Temes

Futurcat > preus de l'habitatge

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.2 La demografia D.08.2.1 Creixement demogràfic i conseqüències Temes

Tema 40812 – El mercat immobiliari

Cerca

Cerca

Estructura ponència