Temes

Futurcat > política energètica

C L'Equilibri amb la natura C.00 Introducció C.00.1 Les bases de l'equilibri amb la natura C.00.1.1 Les bases de l'equilibri amb la natura Temes

Tema 30006 – Política energètica i activitat humana

C L'Equilibri amb la natura C.06 L'equilibri territorial C.06.1 Territori i equilibri econòmic i social C.06.1.1 Territori, ciutats i habitatge Temes

Tema 30602 – Ubicació i traçat de les infraestructures

C L'Equilibri amb la natura C.07 L'energia C.07.1 Política energètica C.07.1.2 Model energètic Temes

Tema 30705 – Investigació i innovació

C L'Equilibri amb la natura C.07 L'energia C.07.1 Política energètica C.07.1.1 Política energètica i activitat humana Temes

Tema 30701 – Política energètica

Cerca

Cerca

Estructura ponència