Temes

Futurcat > nous serveis

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.2 Cap a la plena ocupació Temes

Tema 20411 – Mercat de treball: efectes de la revolució tecnològica

Cerca

Cerca

Estructura ponència