Temes

Futurcat > nous llocs de treball

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.4 Per un repartiment equitatiu D.08.4.2 El repartiment del treball Temes

Tema 40825 – Nous llocs de treball

Cerca

Cerca

Estructura ponència