Temes

Futurcat > mercat laboral

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3.3 Relacions laborals: la precarietat Temes

Tema 40823 – Feina estable i/o a temps parcial

Cerca

Cerca

Estructura ponència