Temes

Futurcat > llibertat

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.5 Les desigualtats socials Temes

Tema 10108 – Factors de desigualtats

Cerca

Cerca

Estructura ponència