Temes

Futurcat > investigació

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3.2 Un model productiu basat en el coneixement i la innovació Temes

Tema 40821 – Retenir i captar coneixement

C L'Equilibri amb la natura C.07 L'energia C.07.1 Política energètica C.07.1.2 Model energètic Temes

Tema 30705 – Investigació i innovació

Cerca

Cerca

Estructura ponència