Temes

Futurcat > industria

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.7 Els sectors estratègics D.09.7.1 Els sectors estratègics Temes

Tema 40920 – Indústria, serveis i sectors estratègics

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.2 La globalització sense controls democràtics Temes

Tema 10102 – Efectes de la globalització

Cerca

Cerca

Estructura ponència