Temes

Futurcat > impost de societats

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.5 El sistema fiscal D.09.5.1 Sistema fiscal català Temes

Tema 40915 – Fiscalitat a les empreses, formació i reserves

Cerca

Cerca

Estructura ponència