Temes

Futurcat > fonts renovables

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.1 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat i eficiència D.08.1.1 Un model econòmic català Temes

Tema 40807 – La sostenibilitat

C L'Equilibri amb la natura C.07 L'energia C.07.1 Política energètica C.07.1.2 Model energètic Temes

Tema 30704 – Fonts renovables

Cerca

Cerca

Estructura ponència