Temes

Futurcat > equitat de gènere

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.2 Cap a la plena ocupació Temes

Tema 20410 – Dret a un treball digne, plena ocupació i equitat

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.6 Drets socials Temes

Tema 20424 – Justícia equitativa

Cerca

Cerca

Estructura ponència