Temes

Futurcat > equilibri amb el territori

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.8 Les infraestructures D.09.8.1 Les infraestructures Temes

Tema 40924 – Infraestructures i equilibri territorial

Cerca

Cerca

Estructura ponència