Temes

Futurcat > dret renda bàsica

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.5 Renda bàsica Temes

Tema 20418 – Dret a una renda bàsica

Cerca

Cerca

Estructura ponència