Temes

Futurcat > dret de superfície

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.1 Un nou model d'estat del benestar B.04.1.4 Dret a l'habitatge Temes

Tema 20416 – Creació de sòl públic per a l’habitatge

Cerca

Cerca

Estructura ponència