Temes

Futurcat > dèficit fiscal

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.1 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat i eficiència D.08.1.1 Un model econòmic català Temes

Tema 40801 – Un model econòmic català

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3.1 Un model productiu equitatiu i sostenible Temes

Tema 40818 – Balança exterior i dèficit fiscal

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.1 Introducció Temes

Tema 10131 – Catalunya: un país perifèric de la UE

Cerca

Cerca

Estructura ponència