Temes

Futurcat > coneixements

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.4 Per un repartiment equitatiu D.08.4.2 El repartiment del treball Temes

Tema 40825 – Nous llocs de treball

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.4 De competir a cooperar Temes

Tema 10230 – Una nova lluita de classes?

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.5 L'aprofundiment democràtic Temes

Tema 10233 – Cap a un nou sistema polític i institucional

Cerca

Cerca

Estructura ponència