Temes

Futurcat > adaptació tecnològica

C L'Equilibri amb la natura C.06 L'equilibri territorial C.06.1 Territori i equilibri econòmic i social C.06.1.1 Territori, ciutats i habitatge Temes

Tema 30604 – Actuacions sobre el parc d’habitatge

Cerca

Cerca

Estructura ponència