Temes

Futurcat > actuació local

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.3 Pensament global, acció local Temes

Tema 10228 – Catalunya: àmbit local d’actuació

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.3 La resposta catalana als reptes del segle XXI A.02.3.3 Un país que vol decidir el seu futur Temes

Tema 10227 – Proposta global i actuacions locals

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.3 La resposta catalana als reptes del segle XXI A.02.3.1 Introducció Temes

Tema 10239 – Catalunya: camp de proves

Cerca

Cerca

Estructura ponència