Congrés Participatiu Catalunya i Futur

Tema 51205 – Formes de participació

categoria

E La governança E.12 La política E.12.1 Una nova cultura política E.12.1.1 Una nova cultura política Temes

Una societat profundament democràtica hauria d’estar fonamentada en la implicació permanent de la ciutadania en els afers col·lectius. Aquesta implicació es pot aconseguir amb mesures com ara:

 

  1. Articulant formes de participació diverses, àgils i amb resultats mesurables. 
  2. La realització de consultes sobre temes que afecten el conjunt de la ciutadania o només la d’alguna regió o comarca,
  3. La possibilitat real que tothom pugui ser elegible en condicions d’igualtat.
  4. La participació directa en comissions i grups de treball d’àmbit municipal, la iniciativa legislativa popular, l’estructuració de grups de treball a l’entorn dels diputats territorials,
  5. L’elecció directa dels representants polítics per votació en llistes obertes,
  6. La regulació del dret d’informació als electors i l’obligació de retre comptes als electors de forma periòdica,
  7. La limitació dels mandats i la garantia de recuperar el lloc de treball anterior, la impossibilitat d’ocupar càrrecs importants o purament representatius en empreses vinculades amb els serveis públics en un termini concret després de deixar l’exercici polític, o
  8. La possibilitat d’impulsar –per part dels seus electors- el cessament d’un càrrec electe si no compleix els seus compromisos o el seu comportament ètic és qüestionat,

 

Aquestes són algunes de les mesures que el nou sistema polític català hauria de considerar per garantir la implicació política de la majoria de ciutadans i per retornar la credibilitat en els càrrecs polítics.

Valora:
[Vots: 1 Puntuació: 5]

Feu un comentari

2 Comentaris al tema "Tema 51205 – Formes de participació"

Notificació de
Ordenat per:   més nous | més vells | més votats

La sobirania en una democràcia participativa semidirecta recau en la ciutadania i s’exerceix de dues maneres no excloents : a/ cedeix per representació mitjançant eleccions i de forma passiva al Parlament l’exercici de la capacitat legislativa sense perdre la titularitat de la sobirania; b/ l’exerceix de forma activa mitjançant ILP i referèndums vinculants que esdevenen lleis, incloses les de revocació de lleis parlamentàries i altres legislacions bàsiques. aquest és bàsicament el model de democràcia suïs

Falta potser el més important – allò que els britànics anomenen “Direct Acountability”. Un diputat ha de respondre davant dels electors de la seva circumscripció, i ningú més. Per a materialitzar-ho, caldria instaurar el sistema britànic de “first past the pole” (el més votat en la corcumscripció esdevé diputat), pero complementar-ho amb un mecanisme revocatori obligatori – retre comptes a l’electorat un cop a l’any, mitjançant referèndum o un altre mecanisme adequat.

wpDiscuz

Cerca

Estructura ponència