Congrés Participatiu Catalunya i Futur

30/06/2018 S’ha de gravar el patrimoni i pujar la fiscalitat sobre els capitals?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència