Congrés Participatiu Catalunya i Futur

27/06/2018 Cal prioritzar la sostenibilitat incrementant les energies renovables, reduint la contaminació i regulant el turisme?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència