Congrés Participatiu Catalunya i Futur

27/04/2018 Cal fer el transvasament del Segre o del Roina, per solucionar l’escassetat d’aigua?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència