Congrés Participatiu Catalunya i Futur

26/03/2018 És important que, des de àmbit públic, entitats i xarxes del tercer sector, es treballi conjuntament per ajudar al desenvolupament de polítiques de benestar?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència