Congrés Participatiu Catalunya i Futur

16/05/2018 S’ha de construir urgentment la xarxa ferroviària transversal, complementant-la amb línies d’autobús allà on no hi hagi xarxa ferroviària?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència