Congrés Participatiu Catalunya i Futur

07/06/2018 Una renda bàsica universal, pot servir per eradicar la pobresa?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència