Congrés Participatiu Catalunya i Futur

01/06/2018 Les rendes del capital han d’estar gravades com les del treball?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència