Congrés Participatiu Catalunya i Futur

10/05/2018 Cal reconèixer el dret individual i col•lectiu de produir i usar i vendre l’energia produïda i abocar-la a la xarxa?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència