Congrés Participatiu Catalunya i Futur

Exigents.cat presenta el I Congrés Participatiu Catalunya i Futur

categoria

Novetats

Exigents.cat presenta el I Congrés Participatiu Catalunya i Futur

Avui dimecres, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, s’ha presentat la plataforma exigents.cat  el primer think tank català col·laboratiu, concebut perquè hi puguin participar lliurement tots i cadascun dels catalans i catalanes. Exigents.cat vol recuperar el debat, les idees, les propostes, amb l’objectiu de dibuixar entre tots com ha de ser el país del futur, la Catalunya del futur.

Exigents.cat impulsa el I Congrés Participatiu Catalunya i Futur, un procés obert, en línia i amb actes i accions presencials, amb el qual ens comprometem, mitjançant totes les idees i propostes que es vagin recollint, a influir de manera decisiva en la construcció del futur del nostre país. Es vol influir en les associacions, institucions, organismes, ens internacionaIs… I de manera totalment oberta i transparent.

Exigents.cat farà servir totes les idees i propostes que es vagin recollint de de cara a obrir camins, oferir visió, inspiració, perspectiva… Es vol fomentar el debat, però també es pretén que totes les propostes es concretin com més aviat millor. Per això, exigents.cat engega el I Congrés Participatiu Catalunya i Futur que, amb la col·laboració de tothom, ha de ser capaç de traslladar públicament “Quina Catalunya vol ser Catalunya”.

Exigents.cat parteix d’un treball previ, la ponència marc, que podeu trobar al weben la redacció de la qual han participat més de 80 persones provinents dels àmbits i espectres socials i polítics més diversos. Aquest document fa evident la transversalitat del manifest que avui s’ha fet públic i dels més de 200 primers signants que li donen suport.

El I Congrés Participatiu Catalunya i Futur vol fer la funció que, fa 40 anys, va fer elCongrés de Cultura Catalana. És un procés que s’ha engegat avui, que durarà 12 mesos, que acabarà amb sis sessions sectorials a sis ciutats del país i una sessió de cloenda a Barcelona. Al cap d’un mes (maig 2018, cinquanta anys després del maig del 68 a Paris), tindrà lloc un Congrés Internacional que donarà projecció a la feina feta i servirà per llançar un missatge positiu des de Barcelona al món.

Cerca