Conclusions de la fase d’experts del Congrés per cadascun dels àmbits.

 

Fascicle 1 – Catalunya en el nou món del S.XXI

Fascicle 2 – Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient

Fascicle 3 – Una societat cohesionada: Educació, Recerca i Coneixement

Fascicle 4 – Una societat cohesionada: Salut, Benestar, Cultura i Comunicació

Fascicle 5 – L’equilibri amb la Natura

 

Dossier de Premsa.