Recull de Conclusions del Congrés per cadascun dels àmbits.

Àmbit A: Catalunya al món

Ambit B: Societat cohesionada

Ambit C: Economia

Ambit D: Equilibri amb la natura

Ambit E : Governança

Ambit F : Política