Temes

Futurcat > repte important

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.4 Per un repartiment equitatiu D.08.4.4 Una renda bàsica garantida Temes

Tema 40830 – La renda bàsica

Cerca

Cerca

Estructura ponència