Temes

Futurcat > paper de l'Estat

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.1 Introducció D.09.1.1 Els sectors públic, privat i social Temes

Tema 40901 – El paper de l’Estat en l’economia

Cerca

Cerca

Estructura ponència