Temes

Futurcat > oligarquia

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.1 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat i eficiència D.08.1.1 Un model econòmic català Temes

Tema 40801 – Un model econòmic català

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.3.2 Superar el passat Temes

Tema 10124 – Falta de ruptura democràtica a Espanya

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.3.4 Crear un model econòmic viable Temes

Tema 10130 – Espanya: absència de projecte de futur

Cerca

Cerca

Estructura ponència