Temes

Futurcat > estratègia

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.1 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat i eficiència D.08.1.1 Un model econòmic català Temes

Tema 40802 – Visió i estratègia a llarg termini

Cerca

Cerca

Estructura ponència