Temes

Futurcat > ciutats-estat

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.6 Dels estats-nació a les ciutats-estat Temes

Tema 10238 – Un nou model de governança a la UE

Cerca

Cerca

Estructura ponència