Temes

Futurcat > capital humà

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10137 – Els dèficits de Catalunya

Cerca

Cerca

Estructura ponència